Izrada Web Portala

  • Home
  • Izrada web portala
SAZNAJTE O WEB PORTALIMA

Šta su web portali ?

Razvojem interneta i većom upotrebom računara i interneta rastao je i broj web sajtova. Vremenom se spontano pojavila i potreba za izradom web portala. U početku su tu bili uglavnom web imenici ili sajtovi koji nude fajlove za preuzimanje, čatovanja, igrice ili samo tekstovi informativnog ili drugog karaktera. Cilj je bio privući sto veći broj korisnika, i držati i sto duže na sajtu i nuditi im razne usluge i proizvode. Uzimajući u obzir da su portali imali veliki broj posetioca, sve više su postajali ineteresantni i kao prostor za oglašavanje za razne kompanije.

Web portali su uglavnom veliki web sajtovi, koji imaju veliki broj opcija, funkcija, i drugih komponenti za razliku od običnih web sajtova. Oni objedinjuju prikaz raznih informacija na jednom mestu. Uglavno su to interaktivni web sajtovi za vesti, magazine, forumi koji često idu u kombinaciji sa web prodavnicom i nude širok spektar usluga. Web portali pružaju posetiocima veliki broj informacija iz većeg broja izvora.

Web portali uglavno sadrže i puno manjih komponenti kao što su vremenska prognoza, horoskop, kursna lista, itd. Mogu biti regionalni, državni, korparativni ili specijalizovani ( nekretnine, sport, zabavu , Business to Business, Business to Consumer, ekološki i drugi ). Web portali uglavnom imaju veliku frekvenciju posetioca, te serveri trpe veće opterecenje. Izrada web portala se može realizovati u dve varijante, kao nadogradnja i modifikacija postojećeg CMS sistema ili kao Custom varijanta.

izrada web portala

Open source CMS web portal

Ova varijanta podrazumeva prilagođavanje, modifikaciju jednog gotovih sistema kao što su recimo Wordpress ili Joomla prema potrebama klijenta. Modifikacije uključuje sve od dizajna to tehničkih karakteristika sajta. Ova varijanta je pogodno rešenje kao polazna tačka, za klijente koji nisu sigurni koja im je ciljna grupa, koji žele da testiraju svoju ideju, kako bi znali u kom pravcu dalje da idu. Open source CMS web portal predstavlja jeftiniju varijnatu, kraće vreme izrade ali ima i ograničenja u tehničkom smislu.

izrada open source web-portala

Custom CMS web portal

za klijente koji već imaju jasnu ideju o tome kakav portal žele i imaju projekat ili nacrt o tehničkim karakteristikama sajta. Ova varijanta ima bolje karakteristike jer sve kreće "od nule". Ceo sajt se projektuje i programira prema željama klijenta i unapred dogovorenom planu. Klijent sam bira šta želi da ima na sajtu i kako njegov sajt treba da izgleda. Ovo varijanta baš iz tih razloga predstvalja skuplje rešenje i zahteva duži vremenski rok izrade ali klijent dobija originalan i unikatan dizajn, kao i svoj CMS sa svim željenim funkcijama.

izrada custome cms web portala